آرشیو اخبار

مجمع عمومی رهاورد تامین سود ۳،۷۱۰ ریالی تقسیم کرد

فصل مجامع

مجمع عمومی سالانه تماد، مهمترین مواد اولیه‌ساز دارویی کشور برگزار شد

فصل مجامع

دکتر داروساز با تجربه صنعت سرپرست جدید کارخانجات داروپخش

بازدید و انتصاب جدید

مجمع عمومی لابراتوارهای رازک سود ۳،۴۳۰ ریالی تقسیم کرد

فصل مجامع

شیرین‌دارو در مجمع عمومی خود سود۴.۹۳۰ ریالی تقسیم کرد

فصل مجامع

دو انتصاب در معاونت‌های تی‌پی‌کو

از چابک‌سازی و استراتژی فعال استقبال کنیم

مدیرعامل شستا در کارخانه تماد مشهد

بازدید

جلسه هم اندیشی مدیران فناوری اطلاعات هلدینگ تی پی کو

هم اندیشی مدیران

مجمع کلرپارس و تفسیم سود ۵۰۳۰ ریالی

فصل مجامع

اختصاص ۳۱۲۰ ریال سود به ازای هر یک سهم در شیمی‌دارویی داروپخش

فصل مجامع

استادتمام انستیتو پاستور ایران سرپرست توفیق‌دارو شد

دکتر سیادت سرپرست جدید تحقیقاتی/ مهندسی توفیق‌دارو

مدیرعامل جدید شرکت کاسپین تامین معرفی شد

با انرژی و تمرکزی بیشتر

تی‌پی‌کو میزبان هیئت بلند پایه دارویی کشور روسیه

جهت شکل‌ گرفتن تعاملات دارویی بین روسیه و ایران

تقسیم سود به ازای هر سهم ۴۲۴۰ ریال در مجمع عمومی شرکت توزیع داروپخش

فصل مجامع

داروسازی اکسیر و تقسیم سود به ازای هر سهم ۶۷۳۰ ریال

فصل مجامع

مجمع عمومی پخش هجرت سود تقسیمی را ۳۹۱۰ ریال تعیین کرد

فصل مجامع

افزایش سرمایه کارخانجات داروپخش به ۲,۶۰۰میلیارد ریال

فصل مجامع

شهیدقاضی و اختصاص سود ۲۷۸۰ ریالی به هر سهم سهامداران

فصل مجامع

زاگرس فارمدپارس سود ۱۰۱۰ ریالی تقسیم کرد

فصل مجامع

کاسپین تامین سود ۳۰۰۰ ریالی به هر سهم داد

فصل مجامع