1402/02/17

دکتر نکویی نیا از غرفه تیپیکو در نمایشگاه توانمندی صادراتی بازدید کرد

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین از پنجمین نمایشگاه دستاوردهای صادراتی جمهوری اسلامی (ایران اکسپو) بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو ، دکتر منصور نکویی نیا پیش از ظهر امروز از نمایشگاه دستاوردهای شرکت سرمایه گذاری تامین بازدید کرد. وی در این بازدید با کارکنان شرکتهای مستقر در نمایشگاه گفت و گو کرد. همچنین وی پذیرایی تعدادی از میهمانان خارجی و داخلی و مقامات سیاسی بود.
انتهای پیام