1402/02/13

فصل مجامع تیپیکو/3

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیو دارو صبح امروز با حضور 100 درصد سهامداران برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی تیپیکو؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیو دارو صبح امروز (سیزدهم اردیبهشت‌ماه 1402) در محل سالن کنفرانس تیپیکو و با حضور  100 درصد سهامداران این شرکت برگزار شد.
دکتر منصور نکوئی‌نیا، مدیرعامل تیپیکو به‌عنوان رئیس مجمع، دکتر مهرزاد شیرازی و ریاحی، ناظران مجمع و دکتر منصور شاه‌بختی، به‌عنوان دبیر، اعضای هیئت رئیسه مجمع را تشکیل دادند.
افزایش سود خالص 363 درصدی و برنامه‌ریزی برای تاسیس 3 مرکز جدید پلاسما، شاخص‌ترین دستاوردهای شرکت بیودارو در سال ۱۴۰۱ بود.
در این مجمع صورت‌های مالی شرکت بیودارو برای سال منتهی به 10 /10/ ۱۴۰1 بررسی و تصویب شد و 15 درصد از سود حاصله به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شد.
شایان ذکرست شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) 40 درصد از سهام بیودارو را در اختیار دارد و همچنین صاحب دو کرسی در هیات‌مدیره این شرکت است.
پایان پیام/