آرشیو اخبار

توفیقات ابوریحان در فصل بهار ۱۴۰۰

توفیقات ابوریحان

دریافت ۶ گواهینامه شرکت داروسازی کاسپین تامین

به‌روز کردن ممیزی‌ها

۶۰۲ میلیارد تومان فروش

ثبت رکورد جدید فروش ماهانه در پخش هجرت

دریافت دو پروانه ساخت ۲ محصول جدید

ره‌آورد تامین گروه دارویی تامین - شستا

داروپخش؛ تقسیم سود ۱۱۱۸۸ ریالی

فصل مجامع تی‌پی‌کو/ ۲۸ و ۲۷

رشد ۷۰ درصدی فروش ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰

ره‌آورد رهآورد تامین، یک شرکت دارویی دیگر گروه دارویی تامین (شستا)

تمدید ۶ پروانه در کارخانه تماد مشهد

شرکت گروه دارویی تامین - شستا

تفاهم‌نامه همکاری جمعیت هلال احمر و زهراوی

تفاهم‌نامه همکاری جمعیت هلال احمر و زهراوی

نشست هم‌اندیشی رئیس پارک فناوری مدیرعامل کلر پارس

استقبال از هم‌افزایی

پارس‌دارو؛ ۳۴۷ میلیارد تومان سود تقسیم شد

فصل مجامع تی‌پی‌کو /۲۶

توزیع داروپخش؛ تقسیم سود ۲۰۷۳.۶ میلیارد ریالی

فصل مجامع تی‌پی‌کو /۲۵

شیمی دارویی داروپخش؛ رشد سود ۱۸۴ درصدی

فصل مجامع تی‌پی‌کو /۲۴

شیرین‌دارو؛ تقسیم سود ۶۹۶۵ ریالی

فصل مجامع تی‌پی‌کو /۲۳

تماد؛ رشد سود ۲۲۱ درصدی

فصل مجامع تی‌پی‌کو /۲۲

کارخانجات داروپخش؛ تقسیم سود ۱۷۸۱ ریالی

فصل مجامع تی‌پی‌کو /۲۱

داروسازی اکسیر؛ تقسیم سود ۳۴۱۶ ریالی

فصل مجامع تی‌پی‌کو /۲۰

کلرپارس؛ افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تقسیم سود ۳۸۶۹ ریالی

فصل مجامع تی‌پی‌کو /۱۹ و ۱۸

چرا ابوریحان انتخاب اول است؟

یادداشت نورمحمدی در ایران‌نیوز

شرکت داروسازی شهیدقاضی؛ تقسیم سود ۲۸۲۴ ریالی برای هر سهم

فصل مجامع تی‌پی‌کو /۱۷

دو سال عملکرد تی‌پی‌کو در یک نگاه

یک گزارش جامع