1401/03/16

داروسازی اکسیر و تقسیم سود به ازای هر سهم ۶۷۳۰ ریال

فصل مجامع

به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ در مجتمع فرهنگی تلاش با حضور سهامداران این شرکت برگزار شد.

ریاست مجمع امروز برعهده دکتر منصور نکویی‌نیا، مدیرعامل تی‌پی‌کو بود و ناظران مهندس حسین فراهانی و دکتر علیرضا یکتادوست بودند.

مقرر شد به ازای هر سهم مبلغ ۶۷۳۰ ریال به عنوان سود سهام تقسیم شود.

پایان پیام