به گزارش امور رسانه ای تی پی کو؛ پس از انتصاب دو مدیر عامل و دو عضو هیئت مدیره جدید در شرکت های گروه دارویی تامین TPICO طی گفت و گویی کوتاه با دکتر رضوانی فر مدیرعامل TPICO از چرایی تغییرات پرسیدیم، او گفت:

  • هدف ما، اصلاح و به کار گماردن نیروهای تازه نفس در جهت چابک سازی است، من امیدوارم که این تغییرات، کارآ و نتیجه بخش باشد هم در TPICO و هم در صنعت داروسازی کشور.
  • به این نتیجه رسیده ام که TPICO بایستی به نیروهای جوان و تازه نفس و کارآ و پرانگیزه بها دهد و از فضای تازه ای که ایجاد می شود، بهره ببرد.
  • برای همین است که پوست اندازی و به کار گماردن نیروهای تازه نفس را یک فرض جدی برای چابک سازی می دانم، و امید بسیار دارم که این تغییرات، سودبخش در صنعت مهم کشور شود.
  • استراتژی ها در حال تغییر است و ما با عنایت به راه های طی شده، و صد البته با در نظر گرفتن مسائل و منافع سهامداران خود، و تعهدی که به سرمایه های ایشان داریم، مسیرهای رشد در صنعت را پیش می رویم و از تغییرات اجتناب نداریم، و انتظارهایی داریم که اثربخشی آن را هم بزودی خواهیم دید.
  • طبعاً در چارچوب های تازه به تعاملات بين المللی و مشاركت با شركت های اروپايی، به توليد تحت ليسانس، و توليدهای قراردادی و ... نظر داریم، و این جابجایی ها باید این مسیر رشد را هموار سازد. مدیریت جدید نمی تواند و نباید نسبت به تغییراتی که در حال وقوع است و گاهی گرانیگاه موضوعات را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بی تفاوت باقی بماند.
  • همه اين تحولات بايد به افزايش بازده دارایی ها و سودآوری و تامين منافع سهامداران ختم شود، سهامداران ما به حق، انتظار رشدی قابل قبول از مجموعه خود دارند.
  • ما باید انتظارهای صنعت را هم در پیشتازی مسیرهای علمی و  پیشرفت در نظر بگیریم، TPICO رهبر بازار دارویی است و ما به هر دوی این انتظارات باید که پاسخ دهیم.
  • به نیروهای جوان تر اعتماد کرده ایم و می دانیم که بسیار انگیزه دارند؛ پس می کوشیم نگاهی جامع به جهات صنعت بیندازیم، بزودی خبرهایی دیگر از این نگاه و تحول را در شرکت ها شاهد خواهید بود.

شایان ذکرست امروز (دوم تیرماه ۱۳۹۷) طی احکامی جداگانه از طرف دکتر محمد رضوانی فر، دکتر وهابزاده و دکتر ابول زاده به ترتیب به عنوان مدیران عامل در شرکت های کاسپین تامین و زاگرس فارمد پارس، و همچنین منوچهر شکری به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت داروسازی فارابی و داود منصوربخت به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت ژلاتین کپسول ایران منصوب شدند.

پایان پیام