به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ شرکت داروسازی اکسیر، از شرکت‌های موفق گروه دارویی تامین، در همین نخستین روزهای سال ۹۹ قدمی خوشحال‌کننده و دیگر در راه استانداردسازی خطوط داروی خود برداشت و موفق به اخذ گواهینامه GMP از وزارت بهداشت کشور اکراین شد.

 

شایان ذکرست داروسازی اکسیر از شرکت‌های موفق در صادرات دارو در سال گذشته بود و تنها شرکت داروسازی در کشورمان است که اکراین هم در فهرست صادرات این شرکت قرار دارد.

پایان پیام