1402/02/09

اعتبار گواهینامه‌های GMPخطوط تولید توفیق دارو تمدید شد

شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو موفق به دریافت 5 گواهینامه GMPبه مدت 2 سال برای خطوط مختلف تولید این شرکت شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، طی بازدید کارشناسان سازمان غذا و دارو از شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو، این شرکت موفق به دریافت 5 گواهینامه GMPبه مدت 2 سال برای خطوط مختلف تولید شد.  شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو یکی از شرکت های دانش بنیان پیشرو در تولید مواد اولیه دارویی فناورانه در گروه دارویی تامین (TPICO) در بهمن ماه سال 1401 میزبان بازرسی کارشناسان سازمان غذا و دارو بود و طی بررسی و ارزیابی های به عمل آمده موفق به تمدید گواهینامه GMP تا فروردین 1404 برای خطوط تولید محصولات پرخطر، LVHV، نارکوتیک، پپتید غیر استریل و گلاتیرامر استات شد.  
این اتفاق ارزشمند به واسطه التزام به اصل بهبود مستمر کیفیت در شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو و به همت همکاران متعهد و پرتلاش این شرکت محقق شده است.
پایان پیام/