1401/12/09
موفقیتی دیگر برای واحد منابع انسانی توزیع داروپخش؛

دریافت نشان برنزین C2 در ششمین جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰

سازمان‌های برتر ششمین جایزه ملی ۳۴۰۰۰ منابع انسانی روز سه‌شنبه نهم اسفند ۱۴۰۱ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، آئین اختتامیه ششمین جایزه ملی استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی نهم اسفند ۱۴۰۱ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارشد.
در این مراسم ۱۸۳ سازمان مورد ارزیابی قرار گرفتند و تنها ۳۲ سازمان موفق به دریافت جوایز سطح سیمین، برنزین و بلورین شدند و نشان زرین به هیچ سازمانی تعلق نگرفت.
شرکت توزیع داروپخش با مساعدت و حمایت همه جانبه مدیرعامل و معاون مالی پشتیبانی و طراحی و اجرای سیستم های انگیزشی و رفاهی و همچنین بازطراحی فرآیندهای حوزه سرمایه انسانی براساس استاندارد ۳۴۰۰۰ طی سالهای اخیر، در این ممیزی شرکت نمود و پس از تکمیل اظهارنامه و همچنین ارزیابی ها و برگزاری جلسات کانونی با کارکنان که توسط تیم ممیزی این استاندارد در بهمن ماه سال جاری صورت گرفت، با یک پله ارتقاء نسبت به سال گذشته موفق به دریافت نشان برنزین C2 شد.
 لوح و تندیس این مراسم به مهندس روح الله علوی مدیر منابع انسانی شرکت توزیع داروپخش اهدا شد.
استاندارد ۳۴۰۰۰ یک مدل علمی است که به منظور ارزیابی، بررسی نظام‌مند، یکپارچه، جامع و در جهت ارتقاء سیستم منابع انسانی مورد استفاده شرکت ها قرار می گیرد. همچنین این مدل بطور یکپارچه و منسجم همه فرآیندهای منابع انسانی را آسیب شناسی نموده و در ارزیابی اثربخشی آنها را یاری می نماید و در این راستا وضعیت موجود منابع انسانی را بررسی و پروژه ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم کرده و یک فرهنگ تعالی و کمال در سازمان ایجاد می نماید.
شرکت توزیع داروپخش طی ۱۰ سال اخیر جوایز تعالی منابع انسانی از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و استاندارد ۳۴۰۰۰ از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کسب نموده است. تقدیرنامه ۴ ستاره جایزه تعالی منابع انسانی در سال ۱۳۹۵ اخذ گردید و نشان برنزین C3 جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ در سال ۱۴۰۰ اخذ شده بود که با یک پله ارتقا و کسب بیش از ۲۰۰۰ امتیاز در نهم اسفند ۱۴۰۱ موفق به دریافت نشان برنزین C2 شد.