1401/10/14

تولید 8 میلیون عددی سوسپانسیون و افزایش 135 درصدی تولید داروسازی فارابی

عملکرد سه ماهه پاییز 1401 شرکت داروسازی فارابی وافزایش 135 درصدی تولید.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ شرکت داروسازی فارابی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با فروش 631 میلیارد تومانی در سه ماهه پاییز سال جاری نسبت به سه ماهه تابستان به افزایش فروش ریالی174 درصدی رسیده است.
 این شرکت با تولید انواع فرآورده‌های آنتی‌بیوتیک در سه ماهه پاییز 1401توانست با تولید 8 میلیون عددی سوسپانسیون نسبت به دوره تابستان افزایش 135 درصدی و با تولید 77 میلیون عدد قرص افزایش 15 درصدی و با تولید 179 میلیون عددی کپسول نسبت به دوره تابستان 117 درصد افزایش تولید داشته باشد.