1402/07/04

دریافت پروانه 7 محصول جدید داروسازی شهیدقاضی

شرکت داروسازی شهید قاضی موفق به اخذ پروانه 7 محصول جدید شد

به گزارش روابط عمومی تیپیکو،  ️ محصولات جدید داروسازی شهید قاضی با نام های آیوپامیدول 370 mgI/mL در حجم 50 و 100 میلی لیتر ، آیوپامیدول 300 mgI/mL در حجم 50 میلی لیتر ، مگلومین کامپاند 76% در حجم 100 میلی لیتر ، لیدوکائین هیدروکلراید تزریقی 4 درصد تزریق رتوروبولبار، سدیم بی¬کربنات 4/2درصد ، محلول نبولایزر سالبوتامول 2/5 میلی گرم در 2/5 میلی لیتر و محلول نبولایزر ایپراتروپیوم + سالبوتامول (0/5 + 2/5) میلی گرم در 2/5 میلی لیتر می باشند که برخی از این محصولات برای اولین بار در ایران تولید خواهند شد.
با ادامه روند اقدامات مربوطه در خصوص قیمت گذاری محصول و تامین مواد اولیه امید است در ماه های پیش رو این محصولات به تولید انبوه رسیده وگامی دیگر در راستای خود کفایی وحذف واردات صورت گیرد.