به گزارش امور رسانه ای تی پی کو ؛، شرکت کارخانجات داروپخش در عملکرد شش ماهه نخست سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 94 با تحقق سود 649 ریالی توانست 69 درصد از سود برآوردی خود در بودجه برآوردی امسال را پوشش دهد.

سود برآوردی این شرکت در بودجه امسال بطور خالص مبلغ 939 ریال اعلام شده که تاکنون بدون تعدیل بوده است.

 هلدینگ داروپخش با بيش از نیم قرن سابقه درخشان در صنعت داروی کشور، یکی از بزرگترین مجموعه‌های دارویی خاورميانه محسوب می‌گردد.

این شرکت دارای چهارده شرکت زیرمجموعه بوده که در زمينه‌های گوناگون دارویی و درمانی (اعم از تولید داروهای انسانی و دامی، بازرگانی، صادرات و توزیع اقلام و فرآورده‌های دارویی) فعالیت‌ نموده و بخش اعظمی از نيازهای دارویی کشور را تأمين می‌نمایند.

پایان پیام