1401/10/24

داروسازی اکسیر و 3 گواهینامه GMP

داروسازی اکسیر موفق به اخذ 3 گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ با توجه به اهمیت ویژه محصولات با کیفیت برتر داخلی و در راستای سیاست بالا بردن مستمر استاندارهای کیفی، کارخانجات داروسازی اکسیر موفق به اخذ 3 گواهینامه‌  GMP  در سه خط تولیدی پنم‌های تزریقی، سفالوسپورینهای خوراکی و سرنگ‌های ازپیش پرشده(PFS)  از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.