1402/04/15

فصل مجامع تیپیکو/22

مجمع عمومی سالانه شرکت پارس دارو برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی تیپیکو، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پارس دارو منتهی ‌به‌ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱، با حضور بیش از 97/7۴ درصد از سهامداران، نمایندگان صاحبان سهام، اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و نماینده حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه 14 تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

ریاست مجمع بر عهده دکتر منصور نکوئی‌نیا بود و آقایان دکتر مهرزاد شیرازی و امیرعلی زعیمی ناظران، و مهندس جمال شیرازی معاون مالی و اقتصادی شرکت پارس دارو به‌عنوان دبیر مجمع، اعضای هیئت‌رئیسه را تشکیل دادند.نکات مهم مجمع:

توزیع 90 درصد سود قابل تقسیم شرکت معادل هر سهم 7569 ریال

رشد 135 درصدی سود خالص شرکت در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

رشد 112 درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل

رشد 149 درصدی درآمدهای سرمایه گذاری شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل

رشد 68 درصدی سود ناخالص شرکت در سال نسبت به مدت مشابه سال قبل

رشد 77 درصدی ریالی فروش شرکت در سال نسبت به مدت مشابه سال قبل

رشد 11 درصدی تعدادی فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل

رشد 7درصدی تعدادی تولید شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل

تحقق 103 درصدی بودجه ریالی شرکت

تحقق 104درصدی بودجه تعدادی تولید

رشد 260 درصدی میزان فروش کپسول در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

رشد 62 درصدی میزان فروش قرص در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

رشد 97 درصدی میزان فروش محلول در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

رشد 73 درصدی میزان فروش کرم، پماد و ژل در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

رشد 62 درصدی مقدار فروش کپسول در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

رشد 8 درصدی مقدار فروش قرص در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

رشد 35 درصدی مقدار فروش محلول در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

رشد 17 درصدی مقدار فروش کرم، پماد و ژل در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400

انجام 2 پروژه بهبود سایت توزین مواد اولیه و پروژه بهبود پروژه آزمایشگاه میکروبی به میزان 100درصد و پیشرفت 93 درصد پروژه بهبود انبارهای محصول و قرنطینه در سال 1401