1402/02/09

فصل مجامع تیپیکو/2

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی دانا برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی تیپیکو؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی دانا، هفتم اردیبهشت‌ماه 1402 در شهر تبریز و با حضور 78 درصد از سهامداران برگزار شد.
اعضای هیئت رئیسه این مجمع را دکتر حمید آرام بن یار، به‌عنوان ریاست مجمع، دکتر علی اصغری به نمایندگی از شفادارو و دکتر مهرزاد شیرازی به نمایندگی از تیپیکو، ناظران و دکتر مهدی شیری، منشی تشکیل دادند.
تصمیمات مجمع:
برای اولین بار تقسیم سود 83 درصدی در مجمع تصویب شد و صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰1 بررسی و تصویب، و سود نقدی به ازای هر سهم 4100 ریال بین سهام‌داران تقسیم شد.
شایان ذکرست شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) 35 درصد سهام دانا را در اختیار دارد و همچنین صاحب دو کرسی در هیات‌مدیره این شرکت است. دکتر نکوئی‌نیا به‌عنوان مدیرعامل تیپیکو و دکتر کاظم‌پور، مدیرعامل شفادارو در مجمع حضور داشتند و پس از پایان مجمع از خطوط تولیدی و پروژه‌های شرکت بازدید کردند.
پایان پیام/