1403/03/12

توفیق دارو به عنوان شرکت منتخب و برگزیده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در همایش و نمایشگاه سالانه ملی بهره وری ایران 1403 حضور یافت

توفیق دارو منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نمایشگاه ایران بهره ور 1403 نماد دستاوردهای بهره ورانه صنعت دارویی بود.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، با هدف ایجاد رقابت، ارتقا عملکرد، سودآوری و رشد بهره وری شرکت ها و پروژها، و پیرو همایش شرکت های برتر و بهره ور "صهبا"، پس از بررسی مستندات و تجربیات ارسالی از بین ۳۲۰ شرکت *توفیق دارو به عنوان یکی از هفت شرکت منتخب* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حضور در همایش و برپایی غرفه سالانه ملی بهره وری ایران 1403 انتخاب و در آن حضور یافت.
 
در جریان این نمایشگاه، دکتر محمدرضا حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیر حسین عموزاده، مدیرکل دفتر تحول اداری و بهبود روش های این وزارتخانه، علی کرم پور، معاون ساماندهی شبکه ملی بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران و بسیاری دیگر در جریان دستاوردهای توفیق دارو قرار گرفتند. در جریان بازدید ها، دکتر نوید نوبخت، مدیر توسعه کسب و کار توفیق دارو توضیحاتی راجع به جدیدترین محصولات، اقدامات بهره ورانه شرکت، و اقدامات توفیق دارو در ایجاد دسترسی به درمان های نوین و با هزینه قابل پرداخت در جامعه ارائه نمود. 
توفیق دارو به عنوان بزرگترین مرکز تحقیقات دارویی کشور، با بیش از ۵۰ پروانه تولیدی، ۱۵ محصول حیاتی دانش بنیان نظیر آتراکوریوم بزیلات، فنتانیل، و رمی فنتنانیل را به شکل انحصاری در کشور تولید و تامین می نماید.
 
این رویداد از روز دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه تا 1خرداد در سالن اجلاس سران برگزار شد.