مناقصه عمومی خرید 1000 كیلوگرم نقره گرانول با خلوص 99/9 درصدشرکت اوزان (سهامی خاص) به شماره ثبت 13381 و شناسه ملی 10100509215 در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید 1000 کیلوگرم نقره گرانول با خلوص 99/9درصد با حداکثر مدت زمان تحویل دو ماهه اقدام نماید.

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکل های قانونی ذیصلاح علاقمند که در این زمینه دارای تخصص و تجربه و حسن سابقه اجرایی و سرمایه مالی و امکانات لازم می باشند، دعوت بعمل می آید از روز سه شنبه 1402/08/09ساعت 00:08 صبح تا روز سه شنبه 1402/08/16ساعت 13 جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفینامه ممهور به مهر شرکت متقاضی به شرکت اوزان به نشانی تهران خیابان استاد نجات الهی پایین تر از کریمخان پلاک 277 مراجعه نمایید. همچنین آخرین زمان تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه حراست روز سه شنبه 16/08/1402 ساعت 16 می باشد. بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 1402/08/17ساعت 14 در دفتر شرکت می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188804690 داخلی 177 تماس حاصل نمایند.