1402/04/14

مجموع فروش سه ماهه شرکت کارخانجات دارو پخش از مرز 1000 میلیارد تومان گذشت

مدیر عامل شرکت کارخانجات داروپخش از افزایش در فروش محصولات دارویی این شرکت خبر داد و گفت: فروش سه ماهه نخست سال‌جاری از مرز 1000 میلیارد تومان گذشت.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر محمد مسعود علیمراد در مورد آخرین دستاوردهای حوزه فروش این شرکت در سالجاری اظهار داشت : در بودجه سال‌جاری مبلغ 900 میلیارد تومان پیش بینی برای فروش سه ماه شرکت کارخانجات داروپخش برنامه ریزی شده بود.

وی افزود: فروش این شرکت در سه ماهه نخست سال جاری بالاتر از میزان پیش بینی بوده و به 1023 میلیارد تومان رسید.

مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش با بیان اینکه میزان تحقق بودجه در سه ماهه نخست سالجاری 114 درصد بوده است، بیان کرد: در خرداد ماه امسال میزان فروش شرکت کارخانجات داروپخش به 400 میلیارد تومان رسید که رکورد جدیدی در فروش است.

دکتر علیمراد با اشاره به اینکه فروش سه ماه ابتدایی سال 1401 به میزان 612 میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: بر اساس آمارهای فروش سه ماهه نخست سالجاری 67 درصد فروش محصولات کارخانجات داروپخش نسبت به سه ماهه نخست سال قبل افزایش یافته است.

وی با اشاره به روند صعودی تولید سرم در این مجموعه دارویی، تصریح کرد:میزان تولید سرم تزریقی در خرداد ماه سالجاری برای نخستین بار از مرز 4 میلیون عدد عبور کرد.