به گزارش امور رسانه ای تی پی کو ؛ شرکت اوزان که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است با دریافت رتبه ی زرین دو ستاره در بالاترین جایگاه شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و درکنار شرکت های برتر کشور قرار گرفت.

 

هدف از رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی، ایجاد تمایز بین اعضای اتاق و فعالان اقتصادی از طریق بکارگیری روش های علمی و عادلانه رتبه بندی، تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطلاع رسانی مناسب از رتبه فعالان اقتصادی و فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به فعالان اقتصادی رتبه بندی شده است.

 

مدل رتبه بندی یک مدل همه جانبه 100 امتیازی است که در آن بیش از 70 شاخص در حوزه های صلاحیت حرفه ای و اهلیت، عملکرد مالی، بازرگانی خارجی و مسوولیت پذیری اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن تمامی فعالان اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی و شرکت های تعاونی که در حوزه بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، امکان شرکت در این طرح را دارند.

 

رتبه ها براساس امتیاز کسب شده به: کارت زرين 100-81، کارت سيمين 80-61، کارت برنزین 60-41 و کارت عادی کمتر از 41 تقسیم می شود.

 

شرکت اوزان با کسب 2/86 امتیاز از 100 امتیاز و دریافت رتبه ی زرین دو ستاره در طرح ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی موفق به کسب بالاترین رتبه در میان شرکت های دولتی و خصوصی در حوزه ی تجهیزات پزشکی و نیز بالاترین امتیاز در بین شرکت های دارویی اعم از تولیدی و وارداتی شد.

 

پایان پیام