به گزارش امور رسانه ای تی پی کو ؛با همت متخصصان و کارکنان شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران، کشورمان به دانش فنی جدید ترین تکنولوژی تولید آنتی بیوتیک در جهان با ظرفیت و راندمان مناسب دست یافت.

 شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، موفق شد تولید صنعتی آنزیماتیک محصول استراتژیک آموکسی سیلین که جدیدترین تکنولوژی تولید آنتی بیوتیک های« بتالاکتام» و «سفالوسپورین» در جهان محسوب می شود را بدون خرید دانش فنی و تجهیزات از خارج از کشور امکان پذیر کند.

دکتر نادری علیزاده مدیرعامل شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در این خصوص گفت، دست یابی به جدیدترین تکنولوژی تولید آنزیماتیک آموکسی سیلین موجب کاهش بیست و پنج درصدی قیمت تمام شده محصول و جلوگیری از خروج سالانه 5 میلیون دلار ارز ناشی از واردات حلالها و واکنشگرهای مورد نیاز این محصول می گردد.

 وی در ادامه یکی از مهمترین دستاوردهای دست یابی به این تکنولوژی را عرضه آنتی بیوتیک های پاک، بدون ناخالصی و باقیمانده حلال به بازار داروی کشور ارزیابی کرد.

دکتر نادری علیزاده همچنین کاهش پنجاه درصدی پساب تولید این محصول  را نیز  گامی بلند در جهت حفاظت از محیط زیست دانست.

 

پایان پیام