به گزارش امور رسانه ای تی پی کو ؛توليد صنعتي ماده اوليه ريواستگمين تارتارات براي اولين بار در ايران در شركت دارويي آترا با موفقيت انجام شد و اين شركت پس از انجام بازرسي‌هاي لازم از سوي سازمان غذا و دارو موفق به اخذ مجوز فروش اين محصول شد.

گفتني است شركت دارويي آترا در همكاري مشترك با شركت تحقيقاتي، مهندسي توفيق دارو و در راستاي سياستهاي كلان TPICOدر جهت استفاده از ظرفيتهاي داخلي و بهره گيري از منابع علمي درون گروهي به اين مهم نايل شده است.

دكتر ترحمي مدير عامل سابق آترا با اعلان اين خبر افزود: نگاهي به سبد محصولات آترا كه تنها دوسال از راه اندازي مجدد آن مي‌گذرد، نشان مي‌دهد كه تمامي اين محصولات از ويژگي‌هاي ارزنده‌اي چون: 1- توليد براي اولين بار در كشور- 2- خودكفايي و عدم نياز به واردات اين محصولات در شرايط فعلي و جلوگيري از ارزبري- 3- استفاده از منابع دانش داخلي و درون گروهي برخوردارند كه همگي در راستاي سياستهاي كلان شركت سرمايه گذاري دارويي تامين و در سال حمايت از توليد و سرمايه ملي رقم خورده است و خوشحاليم كه بگوييم اين اهداف در كليه محصولات در دست توسعه فعلي و آينده آترا جاري و ساري خواهد بود.

لذا با توجه به برنامه‌ريزي‌ها و سرمايه گذاري‌هايي كه در توسعه و توليد مواد مؤثره جديد در اين شركت صورت پذيرفته، بسيار اميدواريم كه در سال پيش رو در شركت دارويي آترا شاهد رشد و شكوفايي بيش از پيش با توليد محصولات جديد كه مراحل پاياني فاز تحقيقاتي خود را مي‌گذرانند باشيم. از اين رو به یاری خداوند اخبار توليدات جديد آترا در سال 1392 به مراتب پربارتر از سال قبل خواهد بود.

 

پایان پیام