1403/02/18

تفاهم نامه همکاری‌ داروسازی اکسیر با دانشگاه آیت الله بروجردی

امضاء تفاهم نامه همکاری‌های پژوهشی، آموزشی و فناوری کارخانجات داروسازی اکسیر با دانشگاه آیت الله بروجردی.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1403 تفاهم نامه همکاری های پژوهشی، آموزشی و فناوری به امضاء دکتر علیرضا دبیرسیاقی، مدیرعامل کارخانجات داروسازی اکسیر و دکتر احمد رضا مظاهری، رئیس دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) رسید.
این تفاهم نامه با هدف رفع مشکلات صنعت و استفاده از دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در جهت ارتقای علمی و تحقیقاتی کشور، فی مابین کارخانجات داروسازی اکسیر و دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) منعقد گردید.
در بخش های از این تفاهم نامه به اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک،ایجاد فرصت های مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان،برگزاری همایش های علمی-تحقیقاتی مشترک، تبادل آمار و اطلاعات مربوطه، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی،فراهم نمودن ظرفیت برای انجام دوره های کارآموزی دانشجویان و مشارکت اعضای هيئت علمی دانشگاه با واحد تحقیق و توسعه اکسیر اشاره شده است.