1402/12/19
با حکم دکتر عقیل آرین نژاد؛

مهندس سید آرش مطهری به عنوان معاون اجرایی تیپیکو معرفی شد

طی حکمی از سوی دکتر آرین نژاد، مدیرعامل تیپیکو، مهندس سید آرش مطهری به‌عنوان معاون اجرایی هلدینگ معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ 19 اسفندماه 1402 و طی حکمی از سوی دکتر عقیل آرین نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، مهندس سید آرش مطهری به‌عنوان معاون اجرایی تیپیکو معرفی و منصوب شد.