1402/10/23

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد ۹ ماهه شرکتهای تابعه تیپیکو

جلسه ارزیابی عملکرد ٩ ماهه شرکت های تابعه تیپیکو با حضور دکتر حسین عطار، سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین و معاونین ایشان در محل کارخانجات داروپخش برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی تیپیکو، جلسه ارزیابی عملکرد ٩ ماهه شرکت های تابعه تیپیکو با حضور دکتر حسین عطار، سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین و معاونین ایشان در محل کارخانجات داروپخش برگزار شد.
این جلسه به همت معاونت امور شرکتها و مجامع تیپیکو ظهر  روز چهارشنبه بیستم دیماه ١۴٠٢ با حضور مدیران عامل، اعضای موظف هیئت مدیره و معاونین شرکت های زیرمجموعه تیپیکو و با توجه به اتمام دوره عملکرد ٩ ماهه شرکت ها تشکیل شد.
ابتدا دکتر عطار با تبیین راهبردهای بهبود عملکرد گروه تیپیکو، پیرامون فرآیندها و الزامات تحقق اهداف و در نهایت اهمیت ارائه و انعکاس بموقع گزارش های عملکرد مطالبی بیان کرد.
   در ادامه عملکرد حوزه های کلیدی در شرکت های تابعه بصورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.