1402/10/20
دکتر حسین عطار در بازدید از شرکت اکسیر؛

بنگاه‌های اقتصادی نباید سیاست زده شوند

دکتر حسین عطار سرپرست تیپیکو روز سه شنبه مورخ 19دیماه 1402 از شرکت اکسیر در شهر بروجرد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو،  دکتر حسین عطار سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیکو) و هیئت همراه روز سه شنبه مورخ 19دیماه 1402 از شرکت اکسیر در شهر بروجرد بازدید کرد.
 
دکتر عطار اکسیر را یکی از مهمترین و پر ظرفیت ترین شرکت‌های داروسازی ایران دانسته و افزودند:شرکت اکسیر همچون گذشته در مسیر تامین و تولید داروهای جدید مورد نیاز کشور،تلاش در جهت پایان پروژه ها،همکاری با دانشگاه های منطقه و افزایش نیروهای بومی را سرلوحه کاری خود قرار دهد.
سرپرست تیپیکو در ادامه با اشاره به این نکته که بنگاه‌های اقتصادی نباید سیاست زده شوندگفت: که تمام تلاش مجموعه شستا و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دوری از بنگاه های سیاست زده است.
در ادامه دکتر عطار به همراه دکتر دبیر سیاقی مدیر عامل جدید اکسیر از بخش های گوناگون تولیدی،آزمایشگاه ها،بخش های مختلف فنی ،مهندسی و پروژه های این کارخانجات بازدید به عمل آوردند.
دکتر گل محمدی مدیر اموراداری و دکتر عابدینی معاونت زنجیره تامین تیپیکو و مهندس اصفهانی دبیر هیئت مدیره ایشان را در این بازدید همراهی نمودند.