1402/10/20

آنتی‌بیوتیک سازی ایران رکورد۲۰ ساله تولید و فروش را زد

آنتی‌بیوتیک سازی ایران رکورد۲۰ ساله تولید و فروش را در آذر ماه 1402 زد

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی بزرگترین تولید کننده مواد موثره آنتی‌بیوتیک کشور، با تولید ۱۰۴تن و ۳۳۶ کیلو محصول و فروش ۲،۰۳۴،۳۷۶،۰۰۰،۰۰۰ میلیارد ریالی در آذر ماه سال جاری، رکورد تولید و فروش ۲۰ ساله را جابجا کرد. 
شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران ظرفیتهای تولیدی این شرکت در سه سال گذشته برای پنی سیلین ها ،سفالوسپورین هاو آزیترو مایسین به ترتیب،۱۵۰ ، ۷۰ و ۱۵۰ درصد رشد داشته است .همچنین فروش آذر ماه شرکت نسبت به بودجه این ماه ۲۱درصد ونسبت به فروش آذرماه سال گذشته ۱۳۲ درصد رشد را نشان می دهد.
مهندس موسوی مدیر عامل شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران ابراز امیدواری کرد که در صورت تامین ارز مورد نیاز وحل مشکلات تامین نقدینگی امکان تولید ۶۰ تا۷۰ درصد نیاز آنتی بیوتیکهای کشور در این شرکت وجود دارد.