1402/09/15
گزارش تصویری

حضور پر رنگ تیپیکو در کنگره تخصصی پزشکان عمومی سراسر کشور

گردهمایی سالانه پزشکان عمومی 15 لغایت 17 آذر1402 در حال برگزاری می باشد.

گزارش تصویری