1402/09/14

بازدید نمایندگان گروه دارویی صیدال کشور الجزایر از شرکت دانش بنیان توفیق دارو

نمایندگان گروه دارویی صیدال کشور الجزایر با محوریت همکاری‌های علمی و تجاری از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ نمایندگان گروه دارویی صیدال کشور الجزایر  با محوریت همکاری‌های علمی و تجاری روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 از شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو بازدید کردند.
ابتدا نشست بررسی زمینه همکاری مشترک و صادرات مواد اولیه دار‌ویی با حضور مهندس علی آقایی، سرپرست به همراه معاونین و مدیران شرکت توفیق دارو و نمایندگان گروه دارویی صیدال کشور الجزایر برگزار شد.
در ادامه نمایندگان گروه دارویی صیدال از بخش‌های آزمایشگاهی، تحقیقاتی و سایت تولید شرکت توفیق دارو بازدید کردند .