1402/09/08
معاون امور شرکت‌ها و مجامع تیپیکو:

پایش مستمرعملکرد، کنترل برنامه های بهبود و تقدیر از شرکت های برتر تیپیکو

تیپیکو برنامه ویژه ای جهت استقرار بهینه نظام پویای ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه دارد.

   به گزارش روابط عمومی تیپیکو، ارزیابی عملکرد فصلی شرکتهای تابعه تیپیکو با حضور دکتر حسین عطار، سرپرست و عضو هیئت مدیره، معاونین و مدیران تیپیکو و همچنین مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و معاونین و مدیران عامل 25 شرکت تابعه بصورت تخصصی و هدفمند برگزاری می شود. در همین راستا با پایان جلسات ارزیابی عملکرد شش ماهه در آبان ماه 1402، ضمن تقدیر از شرکتهای برتر، پیگیری نظام مند مصوبات صورتجلسات، بمنظور تسریع در جاری سازی طرح ها، پروژه ها و اقدامات بهبود در دستور کار جدی مدیران ارشد تیپیکو قرار دارد.
 
   دکتر رضا توکلان، معاون امور شرکت‌ها و مجامع تیپیکو گفت: هلدینگ تیپیکو برنامه ویژه ای جهت استقرار بهینه نظام پویای ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه و طراحی و پیگیری برنامه های بهبود مربوط دارد. 
    ارزیابی عملکرد فصلی با هدف شناسایی وضعیت شرکت‌ها در شاخص های کلیدی عملکرد طی بازه های سه ماهه برگزار می شود. در این جلسات مهمترین ابعاد فعالیتی شرکت‌ها بررسی و در بخشهای دارای ضعف و یا نیازمند به بهبود تصمیم های عملیاتی و اجرایی مبتنی بر نیازهای شرکت‌ها اخذ می شود. 
   دکتر توکلان در خصوص مدل ارزیابی مورد استفاده افزود: ارزیابی مبتنی بر یک مدل فرایندگرای پویا انجام می شود که با نگاهی جامع عملکرد شرکت‌ها را در حوزه مالی و اقتصادی با سنجش 5 راهبرد (از طریق 20 شاخص)، در حوزه فرایندهای داخلی نیز با سنجش 5 راهبرد (با 14 شاخص) و در حوزه مدیریتی با سنجش 5 شاخص کلیدی عملکرد مورد ارزیابی قرار می دهد. باتوجه به میزان اهمیت متفاوت حوزه های مورد بررسی، حوزه اقتصادی و مالی 55 درصد، حوزه فرایندهای داخلی 35 درصد و حوزه مدیریتی 10 درصد از وزن نمره هر شرکت را به خود تخصیص می دهد.
 
   معاون امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین گفت: در هر فصل پس از صحه گذاری امتیازات تخصیص داده شده و اطلاعات پشتیبان مربوط توسط هر شرکت بلافاصله نمرات نهایی و کارنامه ویژه شرکت صادر می گردد. سپس نمره کل هر شرکت و نمره در حوزه های مورد ارزیابی همراه با رتبه در گروه تخصصی خود و رتبه در هلدینگ به ایشان ابلاغ می گردد. در کارنامه های فصل جاری گزارش خلاصه مدیریتی تحلیل عملکرد نیز افزوده شده است و سیاست های بهبود عملکرد در بخش های مورد نیاز به شرکت‌ها ابلاغ می گردد و تا حصول نتیجه پیگیری های لازم ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین به منظور الگوسازی در شاخصهای کلیدی عملکرد و فراهم سازی بستر الگوبرداری و بهینه کاوی در میان شرکتهای گروه و نیز ایجاد فضای رقابت مثبت، تقدیر از شرکت‌های دارای رتبه برتر و رشد یافته در آذر ماه سال جاری در دستور کار هلدینگ قرار دارد.
 
   دبیر برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد شرکت های تیپیکو گفت: بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته، تعدادی از شرکت‌ها روند مطلوبی داشته اند که جزو دو دسته اول (عالی و خوب) هستند و تلاش می گردد از تمامی ظرفیت ها جهت حفظ و بهبود عملکرد آنها استفاده شود. برای شرکت‌های متوسط و ضعیف نیز برنامه های اصلاحی جدی وجود دارد که در هر شرکت در حال اجرا و پیاده سازی است. برنامه های بهبود مذکور در قالب تکالیف مندرج در صورتجلسات ارزیابی عملکرد به شرکت‌ها ابلاغ گردیده است و بصورت ماهانه بر اساس جدول زمانبندی تعیین شده پایش می گردد. شایان ذکر است اهم گزارشات مربوط در جلسات هیات مدیره هلدینگ نیز بصورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.
 
   در پایان معاون امورشرکت ها و مجامع تیپیکو خاطر نشان کرد: باتوجه به نوپا بودن این مدل ارزیابی در تیپیکو برنامه بهبود و ارتقای آن در حال پیاده سازی است. این مدل ارزیابی یک مدل پویا بوده که مبتنی بر استراتژی ها و الزامات بالادستی، تغییرات در فرصتها و تهدیدهای محیطی و نیز بازخوردگیری از خود مرتبا به روز رسانی می شود. بر همین اساس در فصل تابستان نسبت به بهار حدود 20 درصد بهینه شده است و با توجه به نقش حمایتی و جایگاه حاکمیتی تیپیکو و الزامات شستا پیش بینی می شود در ارزیابی 9 ماهه حدود 20 درصد دیگر بهبود یابد. قطعا پس از یک سال اجرا می توان گفت تیپیکو یک مدل ارزیابی بلوغ یافته ویژه خود خواهد داشت.
پایان پیام/