1402/09/02

حضور در زهراوی پایان بخش سفر یک‌روزه مدیرعامل شستا به استان آذربایجان شرقی

دکتر عارف نوروزی مدیرعامل شستا به همراه دکتر حسین عطار از شرکت داروسازی زهراوی در شهر تبریز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو دکتر عارف نوروزی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در پایان سفر یک روزه خود به استان آذربایجان شرقی، به همراه دکتر حسین عطار روز پنجشنبه مورخ2آذر 1402 از شرکت داروسازی زهراوی در شهر تبریز بازدید کرد.
 دکتر فرهاد کیافر مدیرعامل زهراوی ضمن عرض خیرمقدم، گزارشی از فعالیتها، تولیدات، تحقیقات و بازسازی و اورهال سیستم های این شرکت ارائه نمود و ایشان از نزدیک در جریان آخرین اقدامات این شرکت قرارگرفتند. 
مدیرعامل شستا به همراهی دکتر عطار ضمن بازدید از خطوط تولید، در جلسه بررسی وضعیت شرکت با تاکید بر لزوم افزایش تولید، خواستار پیگیری انجام طرح های توسعه ای سودآور جهت رشد بیشتر شرکت شدند. 
دکتر حسین عطار سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، دکتر مهدی نوروزیان معاون امور شرکت های شستا، دکتر افقهی مدیرعامل تاپیکو در این سفر مدیرعامل شستا را همراهی کردند.

گزارش تصویری