1402/09/02

مدیرعامل شستا با همراهی دکتر عطار از داروسازی شهید قاضی بازدید کردند

دکتر نوروزی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از شرکت داروسازی شهید قاضی با حضور معاونین و سرپرست تیپیکو بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر نوروزی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از شرکت داروسازی شهید قاضی با حضور معاونین و سرپرست تیپیکو عصر روز پنجشنبه مورخ 2آذر1402 بازدید کرد.
 
دکتر باسمنجی مدیرعامل شرکت داروسازی شهید قاضی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، به تشریح گزارش عملکرد 8 ماهه سال جاری پرداخت.
دکتر حسین عطار سرپرست تیپیکو داروسازی شهید قاضی را یکی از تاثیر گذارترین شرکت های گروه اعلام کرد و گفت: تولید محصولات جدید ، انحصاری و با کیفیت افتخار شرکت داروسازی شهید قاضی است و باید وارد حوزه ی محصولات جدید شود و سبد محصولات تولیدی خود را افزایش دهد.
 
دکتر عارف نوروزی مدیرعامل شستا در مورد توسعه تولیدات تاکید و اعلام کرد؛ در مورد اجرای طرح های توسعه ای باید بیشتر کار شود تا بعد از تامین نیازهای داخلی به صادرات نیز بتوانیم توجه کنیم و نباید سهم بازار را از دست بدیم. با توجه به رویکرد تولید محصولات تزریقی، توسعه شهید قاضی توسعه ملی است و برای توسعه ی شرکت ضروری است شستا و تیپیکو از شرکت های تابعه حمایت نمایند.
 
در ادامه مدیرعامل شستا با همراهی سرپرست تیپیکو از خطوط تولید سرم آمپول و ویال ، آزمایشگاههای کنترل کیفیت، بخش تحقیق و توسعه و انبارهای شرکت داروسازی شهید قاضی بازدید کردند.
 
همچنین ایشان پروژه های اجرا شده و در دست اجرای این شرکت را کار حرفه ای و ملی مرتبط با سلامت مردم دانسته که با اخلاق و وجدان کاری انجام شده است، این پروژه اعتباری برای تیپیکو و هم منبع درآمد و سودآوری برای مجموعه شستا می باشد.
 

گزارش تصویری