1402/08/30

همکاری علمی و تحقیقاتی تماد با دانشگاه فردوسی مشهد

تماد با انعقاد قرارداد همکاری علمی و تحقیقاتی با دانشگاه فردوسی مشهد، گامی مهم در جهت تحقق شعار ارتباط صنعت با دانشگاه برداشت.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)؛ بزرگترین تولید کننده مواد موثره دارویی نارکوتیک و غیر نارکوتیک کشور با انعقاد قرارداد همکاری علمی و تحقیقاتی با دانشگاه فردوسی مشهد، گامی مهم در جهت تحقق شعار ارتباط صنعت با دانشگاه برداشت.

دکتر یحیی میرزایی مدیرعامل شرکت تماد گفت: در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه و بر اساس نیاز های تحقیقاتی شرکت تماد در حوزه گیاهان دارویی قرارداد همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد به مدت سه سال منعقد شد. با توجه به اینکه شرکت تماد دارای کارخانه ای در مشهد می باشد، از امکانات آزمایشگاهی مناسبی برخوردار است و می تواند بخش قابل توجهی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز دانشگاه را برآورده سازد.

مدیرعامل شرکت تماد افزود: در این قرارداد، دانشگاه فردوسی مشهد که جزء دانشگاه های با رتبه الف کشور است، تعدادی از نخبگان و دانشجویان دکترا را شناسایی و سپس موضوع رساله شان را بر اساس تحقیقات گیاهان دارویی که بیشتر مواد موثره آن ها از خارج از کشور وارد می شود و هنوز در داخل کشور تکنولوژی آن وجود ندارد، متمرکز می نماید.

دکتر میرزایی گفت: تماد جزء معدود شرکت هایی است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه گیاهان دارویی انجام داده و در چشم انداز کوتاه مدت به دنبال تجاری سازی تعدادی از گونه های گیاهی است که خاص بومی ایران می باشد و می تواند ارزش افزوده ای را برای ذینفعان ایجاد و با صرفه جویی ارزی، به اشتغال روستائیان نیز کمک نماید.
پایان پیام/