1402/07/22

بازدید سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین از شیمی دارویی داروپخش

دکتر حسین عطار، سرپرست و عضو هیئت مدیره تیپیکو با حضور در شرکت شیمی دارویی داروپخش از خطوط تولیدی و بخش های مختلف شرکت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، صبح روز شنبه 22 مهرماه ۱۴۰۲ دکتر حسین عطار،  سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین به‌همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد هلدینگ با حضور در شرکت شیمی دارویی داروپخش از خطوط تولیدی و بخش های مختلف شرکت بازدید کردند.
در این بازدید دکتر هوشنگ قاسمی مدیرعامل و معاونان و مدیران شرکت شیمی دارویی داروپخش ایشان را همراهی نمودند.
دکتر قاسمی ابتدا ضمن خیرمقدم گویی گزارشی از عملکرد و روند و فرآیند تولید و همچنین وضعیت فعلی شرکت ارائه نمودند.
در ادامه دکتر عطار ضمن تشریح دیدگاه‌ها و استراتژی‌های توسعه ای خود در هلدینگ و شرکت های تحت پوشش، از اقدامات و فعالیت‌های انجام یافته تا به امروز در شرکت شیمی دارویی داروپخش تشکر نمودند.
شایان ذکر است دکتر رضا توکلان، سرپرست معاونت امور شرکت ها و ‌مجامع، دکتر مسعود عابدینی سرپرست معاونت زنجیره تامین، دکتر آرش لطفی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و‌توسعه راهبردی و دکتر وهاب دانشجو، سرپرست مدیریت بازرسی و بررسی های ویژه مدیرعامل در این بازدید سرپرست تیپیکو را همراهی کردند.
پایان پیام