1402/07/16
بازدید دکتر عطار از شرکت های تابعه:

سرپرست تیپیکو از شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو بازدید کرد

دکتر حسین عطار، سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین از شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ دکتر حسین عطار، سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین روز سه‌شنبه پانزدهم مهرماه1402،  با همراهی برخی از معاونان و مدیران تیپیکو از شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو بازدید و در جریان روند تولید محصولات و ظرفیت های تولیدی شرکت قرار گرفتند.

دکتر لطفی، دکتر توکلان، دکتر عابدینی و دکتر دانشجو از مدیران ارشد تیپیکو در این دیدار، سرپرست هلدینگ سرمایه گذاری دارویی تامین را همراهی کردند.
ایشان ابتدا  از بخش های مختلف شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو از جمله سایت تولید گلاتیرامر استات، آزمایشگاه کنترل کیفیت، آزمایشگاه تحقیقات شیمی و سایت تولید نیمه صنعتی بازدید و از نزدیک در جریان روند تولیدات شرکت قرار گرفته و در ادامه با کارکنان شرکت گفتگو کردند.
در پایان این بازدید دکتر سیادت مدیر عامل شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو، دکتر دادرس معاون تحقیقات، دکتر همدانی مدیر تضمین کیفیت، دکتر اخلاقی مسئول فنی و سایر مدیران شرکت توفیق دارو در نشستی با سرپرست تیپیکو به معرفی دستاوردهای دانش بنیان و مولکول های جدید در حوزه دارویی این شرکت پرداختند.

گزارش تصویری