سهام شرکت داروسازی شهیدقاضی(سهامی عام )روز دهم مرداد ماه سال ۱۴۰۲ به عنوان دویست و بیست و دومین شرکت در بازار فرابورس ایران با نماد "د قاضی " دادوستد شد.
نقش محوری بازار سرمایه در راستای شکوفایی اقتصاد کشور ماموریتی است بزرگ که در راستای اجرای آن همه کنش گران می بایست به مسئولیت اجتماعی خود جامعه عمل پوشانده و بر عهد خود در ارتقای نقش آفرینی این بازار استوار باقی بمانند.

شرکت داروسازی شهیدقاضی بزرگترین تولیدکننده فرآورده های تزریقی در کشور می باشد که در زیر مجموعه گروه دارویی تامین از زیر مجموعه های شستا می باشد.