1402/06/27

بازدید سفیر و هیات دولتی زیمباوه از شرکت کارخانجات داروپخش

سفیر و هیات دولتی کشور زیمباوه از بخش‌های مختلف شرکت کارخانجات داروپخش بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، «برایت کوپمبا» سفیر زیمباوه به همراه جمعی از هیات دولتی و تجاری  این کشور از شرکت کارخانجات داروپخش بازدید کردند.
بازدید از بخش جدید تولید  سرم ، بخش ویال تزریقی و بخش آزمایشگاه شرکت کارخانجات داروپخش از جمله برنامه‌های بازدید امروز هیات زیمباوه ای بود.
دکتر محمد مسعود علیمراد مدیر عامل شرکت کارخانجات داروپخش و معاونان این مجموعه در این بازدید میهمانان زیمباوه ای را همراهی می کردند.
درخواست برای انتقال تکنولوژی تولید دارو در کشور زیمباوه و اعلام لیست نیازمندهایی دارویی این کشور خارج از مزایده های دولتی از جمله درخواست‌های هیات دولتی زیمباوه است.
هیات زیمباوه در روزهای آینده از چند شرکت زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین « تیپیکو » بازدید خواهد کرد.

گزارش تصویری