1402/06/22

بازدید سرپرست جدید تیپیکو از مجموعه هلدینگ

دکتر عطار سرپرست جدید تیپیکو از مجموعه هلدینگ بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر حسین عطار سرپرست جدید شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به همراه دکتر بهروز براتی، رئیس هیئت مدیره از بخش های مختلف مجموعه بازدید به عمل آوردند.
ایشان در این بازدید ضمن گفتگو با همکاران هلدینگ از نزدیک در جریان روند فعالیت ها قرار گرفتند.
پرسنل هلدینگ ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به سرپرست جدید و آرزوی توفیق بیشتر در مدیریت هلدینگ گزارشی از کارهای انجام شده و در دست اقدام به ایشان ارائه دادند.
پایان پیام/

گزارش تصویری