مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) برگزار شد

دکتر منصور نکویی‌نیا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)

 

 

 به گزارش روبط عمومی تیپیکو، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) با حضور بیش از ۸۰ درصد سهامداران برگزار شد.