1402/05/19

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه تیپیکو

مجمع عمومی عادی سالیانه تیپیکو 19 شهریورماه 1402 برگزار خواهد شد

 نظر به برنامه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین(سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1402در تاریخ 1402/06/19، دستور جلسه مجمع مذکور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1)    استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/02/31.
2)    استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/02/31.
3)    بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به  عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/02/31 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
4)    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1403/02/31 و تعیین حق الزحمه ایشان.
5)    انتخاب روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت.
6)    انتخاب اعضای هیئت مدیره.
7)    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
8)    سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

بدیهی است زمان و مکان دقیق برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت متعاقباً از طریق این سایت، روزنامه منتخب مجمع عمومی عادی و سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر خواهد شد.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)