1402/05/22

آگهی استخدام

آگهی استخدام کارخانجات داروسازی اکسیر

در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار و تحقق شعار سال،با توجه به توسعه ایجاد شده در کارخانجات داروسازی اکسیر که منجر به افزایش ظرفیت ها و رشد تولید خواهد شد، این شرکت در نظر دارد تعداد ۵۲ نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق آزمون استخدام نماید.
لذا از کلیه همشهریان عزیز بروجردی که واجد شرایط اعلام شده درآگهی استخدام می باشند دعوت به عمل می آید با مراجعه به وب سایت این شرکت به نشانی www.exir.co.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.