شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام) در نظر دارد غرفه سازی خود را در بیستمین همایش و نمایشگاه انجمن علمی داروسازان ایران که در تاریخ  1 لغایت 3 شهریور 1402 در محل نمایشگاهی هتل المپیک تهران برگزار می گردد، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت هایی که تمایل به حضور در این مناقصه دارند، قیمت پیشنهادی خود را (براساس طرح پیوست) حداکثر تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 15 مرداد 1402 به محل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی پلاک 81 – واحد اداری تحویل نمایند.
لازم به ذکر است شرکت های پیشنهاد دهنده می بایست قیمت پیشنهادی خود را (طبق فرم پیوست) وبه صورت پاکت دربسته ارسال نمایند.
بدیهی‌است که شرکت به پیشنهادهای مبهم، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر ارائه شود، ترتیب اثر نخواهد داد.

جانمایی غرفه تیپیکو


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


فرم استعلام بها