1402/04/23

داروسازی شهید قاضی واحد نمونه صنعت ، معدن و تجارت

آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن طی مراسمی با حضور نمایندگان مجلس، معاون وزارت صنعت و معدن و سایر مسئولین کشوری و استانی در تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن طی مراسمی با حضور  نمایندگان مجلس،  معاون وزارت صنعت و معدن و سایر مسئولین کشوری و استانی در روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲ در تبریز برگزار شد.
شرکت داروسازی شهیدقاضی بر اساس ارزیابی های صورت گرفته با شاخص های همچون رشد تولید و بهره وری، فروش، تولید محصولات جدید، طرحهای توسعه ای و ... برای پنجمین بار متوالی در گروه صنایع دارویی و بهداشتی به عنوان واحد نمونه صنعت و معدن انتخاب شد و با دریافت تندیس و لوح افتخار  مورد تقدیر قرار گرفت.
رضا محمودی مسئول روابط عمومی شرکت داروسازی شهید قاضی  به نمایندگی تندیس و لوح تقدیر را دریافت کردند.