1402/04/22

داروسازی شهیدقاضی شرکت برتر در زمینه کیفیت و بهره وری شد

هفدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری به همت انجمن مدیریت بهره‌وری ایران و انجمن مهندسی بهره‌وری ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، هفدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری به همت انجمن مدیریت بهره‌وری ایران و انجمن مهندسی بهره‌وری ایران روز چهارشنبه (21 تیرماه 1402) در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
این کنفرانس با اهداف بررسی بهره‌وری و نقش آن در اقتصاد، خصوصی‌سازی و ارتقا کیفیت، تفکر استراتژیک در ارتقا بهره‌وری، مدیریت بهینه، عملکرد و منابع سازمانی، روش‌ها و متدهای نوین ارتقا کیفیت، بهره‌وری و توسعه پایدار، بهره‌وری و نقش مؤثر نیروی انسانی و بهره‌وری در مدیریت تولید برگزار شد. داروسازی شهیدقاضی در هفدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری  موفق به اخذ لوح و تندیس شرکت برتر در زمینه کیفیت و بهره وری شد.  
شرکت داروسازی شهیدقاضی به‌عنوان یکی از شرکت‌هایی بود که موفق به دریافت لوح تقدیر شد و اکبر کریمی، مدیر اداری و منابع انسانی و مدیر تعالی  به‌ نمایندگی از شرکت داروسازی شهید قاضی  تندیس و لوح تقدیر را دریافت کردند.