1402/04/10

رشد شاخص های فروش تماد

شرکت تماد با فروش تجمیعی طی سه ماهه اول سال 1402، به رشد 50 درصدی فروش تجمیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسید.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) اولین و بزرگترین تولید کننده مواد موثره دارویی نارکوتیک و غیر نارکوتیک کشور با فروش تجمیعی (داخلی و صادرات) 3.737 میلیارد ریال طی سه ماهه اول سال 1402، به رشد 50 درصدی فروش تجمیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسید و 102 درصد بودجه فروش را محقق نمود.

 دکتر یحیی میرزائی مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در خصوص رشد شاخص های فروش گفت: شرکت تماد در سه ماهه ابتدای سال جاری با فروش داخلی محصولات مواد موثره دارویی و محصولات نهایی (API & FINISHED) به مبلغ 3.053 میلیارد ریال، به رشد 79 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسید، که نشان دهنده رشد و صعودی بودن شاخص ها دارد.

 مدیر عامل شرکت تماد افزود: تحقق 105 درصدی بودجه مصوب محصولات نهایی، با فروش مبلغ 202.770 میلیون ریال و تحقق 96 درصد بودجه مصوب محصولات API  داخلی با مبلغ 2.850 میلیارد ریال و رشد 111 درصدی فروش محصولات API، نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته از دیگر دستاوردهای شرکت تماد در این بازه زمانی می باشد.

 همچنین با توجه به اهمیت آنتی بیوتیک ها در بازار، که در سال گذشته نیز صنعت دارویی کشور با کمبودهایی روبرو شد و منجر به واردات گردید، فروش مواد موثره کلاریترومایسین از خانواده آنتی بیوتیک ها برای اولین بار در فروش تماد، از جمله اقدامات سه ماهه اول سال جاری می باشد.

انتهای پیام/