1402/02/07

اختصاص پاداش «طرح مولد» به لابراتوارهای رازک

با بهینه‌سازی مصرف برق در شرکت لابراتوارهای رازک، این شرکت علاوه بر صرفه‌جویی مسئولانه‌ی مصرف، در فهرست برنامه‌های طرح مولد و متوازن کردن مصرف برق وزارت نیرو قرار گرفت و بابت این اقدام فنی، تقدیر شد.

به گزارش روابط‌عمومی تیپیکو، با بهینه‌سازی مصرف برق در شرکت لابراتوارهای رازک، این شرکت به‌خاطر عملکرد ارزشمند مهندسان و متخصصان فنی و اجرایی خود، علاوه بر صرفه‌جویی مسئولانه‌ی مصرف در این مجموعه معظم داروسازی، در فهرست برنامه‌های طرح مولد و متوازن کردن مصرف برق وزارت نیرو قرار گرفت و بابت این اقدام فنی، تقدیر شده و پاداشی به‌ لابراتوارهای رازک اختصاص یافت. موضوع تقدیر رازک در برنامه بازدید مدیر منطقه‌ی برق آزادی از توانمندی‌ها، تجهیزات و روند طرح‌های توسعه‌ای در رازک پیش آمد و رازک شایسته تشویق و پاداش شناخته شد. «پیشگیری از هدررفت انرژی و حد مجاز مصرف برق و کنترل و کاهش پیک بار» از مطالبی بود که مطرح شد و رازک، به عنوان مشترک بزرگ صنعتی و مصرف‌کننده نمونه در غرب تهران دست یافت.
دکتر مرجانی، معاونت اجرایی لابراتوارهای رازک با اشاره به اهمیت تامین نیاز دارویی مردم و حساسیت صنعت دارو و عدم توقف آن، و تلاش در جهت رفع موانع پیشِ رو گفت:  اقدامات صورت‌گرفته وظیفه هر ایرانی نسبت به هموطن خودش است. با عنایت به شرایط، تهران نیازمند کاهش بار شبکه در اوج پیک است تا به قطعی برق و تعطیلی خطوط نیانجامد، با اقدامات صورت پذیرفته مصارف رازک هم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته و اگر این مزایای تشویقی ریالی به حساب بستانکاری از شرکت توزیع نیروی برق تهران در حساب رازک منظور شده، بیشتر وجه عینی‌تر عمل به وظیفه را نشان می‌دهد و ما در هر حال کوشیده‌ایم تا راه صحیح را برویم. مهندس هومن سوار، معاونت فنی و مهندسی نیز از برنامه‌ریزی و راهکارهای مدیریت مجموعه با توجه به نزدیک‌تر شدن به پیک مصرف تابستان ۱۴۰۲ در جهت تامین برق مصرفی توسط خود شرکت و اهمیت ارتباط نزدیک‌تر در جهت بهره‌گیری از دانش‌های روز و تخصصی‌تر در جهت بهتر شدن شرایط الگوی مصرفی نسبت به سال قبل گفت: ممیزی انرژی، همزمانی مولد با برق شهری، پیشگیری از ایجاد ضایعات و مراقبت و عدم آسیب‌دیدگی دستگاهها و پیشگیری از ایجاد وقفه در تولید از ضروریات است و ما امسال بیش از گذشته با افزایش ظرفیت تجهیزات و بهینه‌سازی‌ها، به منطقی‌تر شدن مصرف برق اهمیت دادیم.
پایان پیام/