1402/01/22

اخذ ۲۲ پروانه جدید برای سایت البرز تماد

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش موفق به اخذ ۲۲ پروانه جدید و تمدید ۱۸ پروانه برای سایت البرز شد.

به گزارش روابط‌عمومی تیپیکو، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) بزرگترین تولیدکننده مواد موثره دارویی نارکوتیک و غیر نارکوتیک کشور موفق به اخذ ۲۲ پروانه جدید و تمدید ۱۸ پروانه برای سایت البرز شد.
دکتر یحیی میرزائی، مدیرعامل تماد در این باره گفت: با تلاش و بازنگری صورت گرفته در ارتقاء کیفیت و به دنبال اخذ ۶ گواهینامه GMP برای سایت البرز، ۲۲ پروانه جدید هم برای محصولات گلی کلازید، سیتاگلیپتین فسفات، رزوواستاتین کلسیم، تریامسینولون استوناید، بوپرنورفین هیدروکلراید (گرید تزریقی)، کلاریترومایسین، تیامین هیدروکلراید (گرید تزریقی) و ... دریافت شد.  و همچنین اعتبار ۱۸ پروانه محصولات کلیدی تماد البرز نیز از سوی سازمان غذاو‌دارو تمدید شد.
سایت تماد مشهد هم محصولات خود را در حوزه API انسانی و دامی، API تزریقی غیر استریل و نیمه‌ساخته (Semi Finished) تولید می‌کند و اکنون ۱۱ خط تولید، ۹ گواهینامهGMP و ۲۵ پروانه محصولات انسانی از سازمان غذاودارو و ۵ پروانه محصولات دامی از سازمان دامپزشکی کشور دریافت کرده که ظرفیت تولیدش بیش از ۳۴۰۰ تن مواد موثره در سال است.