1402/01/19

بازدید مدیرکل سازمان غذا و دارو از داروسازی کاسپین تامین

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از داروسازی کاسپین تامین بازدید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی تیپیکو، دکتر محمد پیکان پور مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و‌دارو به اتفاق جمعی از معاونان این سازمان روز هفدهم فروردین‌ماه 1402 با حضور در محل شرکت داروسازی کاسپین تامین (رشت) از خطوط جدید تولید، آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و انبارهای مواد و محصولات این شرکت بازدید نمودند.
مهندس روزبه رسولی مدیرعامل، ضمن تشکر از حضور ایشان در مجموعه کاسپین تامین،
گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۱، اهم برنامه‌های سال ۱۴۰۲ ، برنامه‌های تولید، پروژه های جاری و مشکلات موجود را تشریح نمودند.
در ادامه دکتر پیکان‌پور اقدامات سال ۱۴۰۱ کاسپین تامین و شروع بکار این شرکت را در پنجمین روز نوروز در جهت تحقق شعار سال ( رشد تولید) تحسین نمودند.
پیکان‌پور هدف از این سفر را حمایت از تولید داخل جهت افزایش تولید بیان کرد و درخصوص تسریع در روند تولید، رفع مشکلات و موانع موجود از قبیل تخصیص ارز و افزایش صادرات قول‌های مساعد داد.