1401/12/27
با محقق شدن فروش خالص ۱۰۳۰ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱

پارس دارو وارد باشگاه ۱۰۰۰ میلیاردی‌ها شد

شرکت پارس دارو در پایان سال ۱۴۰۱ با عبور از فروش خالص ۱۰۳۰ میلیارد تومانی، وارد باشگاه ۱۰۰۰ میلیاردی‌ها شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ با محقق شدن فروش خالص ۱۰۳۰ میلیارد تومانی در شرکت پارس دارو، یک رکورد جدید در تاریخ فروش محصولات این شرکت به ثبت رسید. ثبت رکورد فروش خالص ۱۰۳۰ میلیارد تومانی شرکت پارس دارو در سال ۱۴۰۱، حکایت از رشد بیش از ۷۷ درصدی فروش این شرکت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ دارد. لازم به ذکر است، پارس دارو در اسفند ماه، رکورد رشد ۲۷۴ درصدی فروش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساند که در تاریخ پارس دارو بی‌سابقه است