1401/12/23

سرپرست داروسازی فارابی به عنوان چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور برگزیده شد

پنجمین اجلاس سراسری تکریم از چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، پنجمین اجلاس سراسری تکریم از چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور با حضور تعدادی از مسئولین کشوری و مدیران‌عامل شرکت‌های مختلف اقتصادی کشور، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار و از مدیران‌عامل برتر و نامی در صنعت و اقتصاد کشور تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
در این اجلاس کشوری از دکتر عبدالعلی رجایی سرپرست داروسازی فارابی با توجه به عملکرد مثبت ایشان در حوزه اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش و سبد محصول و همچنین تأثیرگذاری ایشان در افزایش تولید ملی به عنوان چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور تجلیل به عمل آمد.
شایان ذکر است از جمله اهداف مهم این اجلاس کشوری: ارزیابی نقش مدیریت و کارآفرینی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال آفرینی، معرفی تازه‌ترین نوآوری‌ها در تولید ملی با دانش کارآفرینی، افزایش تولید ملی و بومی سازی تکنولوژی در زمینه های صنعتی و ایجاد انگیزه برای نیل به موفقیت در قشر مدیران موفق و پویا بوده است