1401/12/09

داروسازی فارابی گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان دریافت کرد

مراسم بیست و یکمین دوره اعطای گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، با حضور نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، یازدهم اسفندماه  1401مراسم بیست و یکمین دوره اعطای گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، با حضور نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به میزبانی شرکت لورچ اصفهان برگزار شد. و شرکت داروسازی فارابی موفق به دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کننده این دوره شد.
این گواهینامه توسط زین‌الدین، رئیس هیئت‌مدیره سازمان رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به آقاجانی، معاونت مالی و اقتصادی داروسازی فارابی اهدا شد.